This text is replaced by the Flash movie.
 
Оповестително - озвучителни системи

Оповестително озвучителни системи за хотели, банки, производствени предприятия, болници, бизнес центрове и други обществени сгради, супермаркети, бензиностанции, открити площи.

 • Озвучаване и оповестяване в цялата сграда или части от нея
 • Принудително включване на предварително зададен цифров запис за евакуиране на помещенията в случай на животозастрашаваща аварийна ситуация
 • Предаване на служебни и рекламни съобщения в една или повече предварително определени от инвеститора зони
 • Разпространяване на една до шест програми от радио, CD, или касетен дек
 • Озвучаване и оповестяване на открити площи
 • Озвучаване и оповестяване в помещения с повишена влажност (бани, тоалетни, басейни, кухни, мокри помещения)
 • Системи за симултантен превод, до 6 езика, неограничен брой потребители. Възможност за запис на мероприятията
 • Конферентни системи, пулт председател, пулт секретар и неограничен брой потребители. Възможност за запис на мероприятията
 
Пожароизвестителни системи

Адресируеми и неадресируеми пожароизвестителни системи

 • Проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи, съобразно вида и предназначението както на сградата, така и на отделните помещения.
 • Висока надеждност и качество, гъвкавост и модифицируемост на системите.
 • Пожароизвестители, централи, сигнализатори и сирени с малък размер и елегантен дизайн.
 • Пълна съвместимост с конвенционалните пожароизвестители, произвеждани в света.
 • Големи възможности за настройка и тестване на адересируемите пожароизвестителни системи. Възможност за модулна разширяемост и софтуерно програмиране.
 • Надеждно управление на пожарогасителни инсталации.
 
Системи за видеонаблюдение
 • Видеонаблюдението се осъществява от камери за вътрешно и външно наблюдение. Камерите може да бъдат фиксирани и управляеми (подвижни). Освен за наблюдение в реално време, системата предоставя възможност и за запис. Записът може да включва както картина така и звук.
 • Едновременно могат да бъдат наблюдавани до 16 камери на 1 монитор. Има възможност за всяка камера да се задава каква част от екрана ще заема.
 • Площта, следена от една камера може да бъде разделена на максимум 16 сектора. Възможно е да бъдат наблюдавани само някои от секторите за дадена камера, или записът да се активира само при отчитане на движение в някой от секторите.
 • За всяка камера може да се задават специфични настройки(скорост , качество, времетраене на записа и др.).
 • Видовете камери се подбират от инвеститора или управителя на сградата в зависимост от вида на помещенията или откритите площи, които се осигуряват
 • Системата може да бъде стартирана за определен интервал от време, след който тя автоматично се изключва или да се активира само при поява на обект в зададен периметър.
 • Възможност за автоматично оповестяване при поява на обекти в наблюдавания периметър
 • Възможност за съхраняване на направените от системата записи в архив. В зависимост от използваната памет и резделителна способност, може да се пазят записи до 60 – 80 часа.
 
TV сателитни системи

Приемане и разпространение по кабелен път в сградата на сателитни и телевизионни програми от спътници и наземни TV станции.

Системата има следните възможности :

 • Броя на програмите се определя от възможностите на централата за разпространение, която се състои от модули по 8,16 и 24 програми
 
Структурни кабелни мрежи
 • Проектиране и изграждане на структурни кабелни мрежи.
 • Изграждане на структурни кабелни мрежи по проект на клиента.
 • Структурно окабеляване на офиси, хотели, административни и жилищни сгради.
 • Проекти, отговарящи напълно на особеностите и предназначението на отделните помещения.
 • Работа с качествени материали.
 • Цветове и материали на отделните компоненти, съобразени с интериора на помещението.
 
 
 

Най-новите стоки

U-AM
U-AM

U-PB
U-PB

DVD-1080P9
DVD-1080P9

Нашите продукти

NM-828
NM-828


A-5240Z6
A-5240Z6


AC 630T
AC 630T


EMA24FRSSR
EMA24FRSSR


S300RTU
S300RTU


 
 
© 2024 Kamita-bg
Designed by:  Fire studio